Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van The Sea & We besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van The Sea & We, of met de tijdelijke onmogelijkheid om The Sea & We te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van The Sea & We verkregen is.

Een bezoeker van The Sea & We mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van The Sea & We.

De bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij hebben passende technische en beheerprocedures geïmplementeerd om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

Deze site bevat links naar andere websites. The Sea & We is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.