fishing living logo

Fishing & Living

Het Fishing & Living project is een initiatief van het WWF Indonesië en Anova Seafood. Het project is in 2008 opgezet in het kader van de vangst van Geelvintonijn met behulp van handlijnen. Doelstellingen zijn om de capaciteit van de vissersgemeenschap te vergroten en om op den duur onze Geelvintonijn MSC gecertificeerd te krijgen.

Wat Fishing & Living tonijn verantwoord maakt

• Strenge eisen aan de minimale grootte van de vis
• Stone hand-line vangstmethode met minimale bijvangst
• Management van de visserijen door de vissers zelf
• Verbeterde leefomstandigheden voor de vissersgemeenschap
• Traceerbaarheid

Fishing & Living in ‘The Sea & We’ lijn

De ‘The Sea & We’ tonijn is afkomstig van visserijen die onder het Fishing & Living project vallen. Dit maakt onze tonijn een verantwoorde keuze.

Meer over het Fishing & Living programma lees je op www.fishing-living.org.